ehov och förutsättningar varierar mellan olika människor och olika företag. Mannbro Consulting har därför inga färdiga kursplaner. Vi lägger alltid upp varje utbildning i nära samarbete med dig som kund, med era behov och deltagarnas förutsättningar som grund.

Innan vi anordnar en kurs går vi igenom era behov med dig, och testar deltagarna grundligt, både muntligt och skriftligt, för att få en så kvalitativ och kostnadseffektiv utbildning som möjligt.

Vid behov delar vi upp deltagarna i grupper efter förkunskaper, och arbetar individuellt med varje deltagare, så att alla tränar på just det de behöver.

Kursmaterialet är ofta en kombination av egenutvecklat och färdigt material.

Vi avslutar varje kurs med ett slutprov och en enkät för att säkerställa att alla är nöjda med kursen, och att utsatta mål har uppnåtts.